TME 400-VC elektronický turbinový plynoměr


výrobky elektronické plynoměry tme400

TME 400-VC elektronický turbinový plynoměr

Elektronický plynoměr s integrovaným přepočítávačem

Se sérií TME400-VC byla stvořena nová, revoluční třída přístrojů

Snímače tlaku a teploty plynu jsou integrovány v měřící jednotce a elektronickém počítadle. Z naměřených hodnot lze poté vypočítat objem a průtok, a to i za standardních podmínek. Pro převod si můžete vybrat mezi metodami GERG88, AGA 8 Gross Methods, AGA 8 NX19 a GOST30319.

Všechny naměřené a vypočítané hodnoty lze zobrazit a jsou k dispozici na rozhraní Modbus. Pro účely řízení může být naměřená hodnota také vysílána v analogové formě. Stejně jako u TME400-VM je parametrizace, např. zadávání hodnot složení plynu pro převod, přednostně prováděna pomocí softwaru RMGViewTME. I tato řada plynoměrů je také napájena z baterie.
 • Turbínový plynoměr s elektronickým počítadlem a integrovaným přepočítávačem
 • Krátký design
 • Integrované snímače teploty a tlaku
 • Jednoduchá a ekonomicky výhodná instalace – odpadají instalační práce na měření teploty a tlaku
 • Zobrazení teploty, tlaku, objemu a průtoku jak za provozních tak i standardních podmínek
 • Provoz na baterie (6 let), externí napájení volitelné
 • Sériové rozhraní (Modbus)
 • Proudový výstup volitelně (s externím napájením), alternativně pro průtok, teploty a tlak
 • Odolný, nenáročný na údržbu
 • Plyn může proudit vodorovně nebo svisle
 • Elektronická linearizace chybové křivky
 • Speciální verze pro korozivní plyny (např. surový bioplyn)
 • Provoz / nastavení parametrů pomocí diagnostického softwaru RMGViewTME
Testováno podle DIN-DVGW


Ke stažení