Kompaktní přepočítávač objemu EC 900


výrobky přepočítávače

Kompaktní přepočítávač objemu EC 900

EC 900 je přednostně vhodný pro použití v malých až středních měřicích systémech, kde se měření provádí pomocí rotačních nebo turbínových plynoměrů a kde není elektrická instalace s rozvodnými skříněmi.
 

Pro bližší informace navštivte přímo stránku produktu na webu RMG
https://www.rmg.com/components/volume-corrector/ec-900-compact-volume-corrector.html